Friday, July 2, 2010

Hamdard

Mujhy se bichr kr wo ab tak nahi royaFARAZkoi tu hamdard hai jo use rone nahi deta...,,

No comments: