Sunday, July 25, 2010

Takleef daita hai

Sari dunya kay chup rehnay say mujhay gharz nahi
Bus aik us ka khamosh rehna mujhay takleef daita hai

No comments: