Sunday, July 25, 2010

Mout bhi kum khubsurat nahi hoti ho gi

Mout bhi kum khubsurat nahi hoti hogi dosto
Jo bhi is say milta hai zindagi chor daita hai.........

No comments: